Ga naar inhoud
writing

Gestructureerd aantekeningen maken voor studenten

Tips voor studenten 08 februari 2021

Aantekeningen maken is niet gewoon het overschrijven van informatie; het vereist een actieve houding. Om wat we horen te kunnen omzetten in aantekeningen moeten we de informatie eerst verwerken, d.w.z. sorteren (we schrijven niet alles op) en rangschikken (we moeten beslissen wat wel en niet belangrijk is).

Om bruikbare aantekeningen te kunnen maken, moet je uiteraard eerst alles begrepen hebben, anders is het niet zinvol.

Een goede tip: als je het college niet bijster interessant vindt, concentreer je dan op je techniek voor het maken van aantekeningen. Zo voorkom je dat je gedachten afdwalen!

Zorg dat je de essentie pakt

Je aantekeningen moeten de hoofdboodschap overbrengen (gelukkig wordt die meestal gegeven in de inleiding), het plan en de trefwoorden bevatten.

Wat moet je noteren?

Onthoud dat voorbeelden niet alleen maar dienen ter “decoratie”: vaak zijn ze van essentieel belang voor een goed begrip van een concept. Maar natuurlijk hoef je ze ook weer niet allemaal te noteren: voor je aantekeningen is één voorbeeld voldoende. Een cijfer op zich betekent misschien niet zo veel, maar het wordt veelzeggend als je het bekijkt in samenhang met een ander cijfer of als het bijvoorbeeld een percentage wordt.

Hoe meer je weet over een bepaald onderwerp, des te minder je hoeft te noteren. Daarom is het ook zo nuttig om je aantekeningen nog eens door te nemen tussen twee lessen door! Als je de SCRIBZEE-app gebruikt om je aantekeningen in te scannen, kun je deze waar en wanneer je maar wilt nalezen op je smartphone of PC.

Als algemeen uitgangspunt geldt dat je alles moet opschrijven wat niet makkelijk te onthouden is, zoals nieuwe woorden, cijfers, data, enz.

En hoe zit het met herformuleren?

Bij herformuleren worden woorden weggelaten, terwijl de betekenis behouden blijft:

 • gebruik minder woorden (“is in staat te” wordt bijvoorbeeld “kan”);
 • laat onnodige termen weg (“met betrekking tot het politieke aspect” wordt bijvoorbeeld “uit politiek oogpunt”);
 • gebruik telegramstijl: laat determinatoren (een, van, te, enz.) weg.

Herformuleren is concreet:

 • het intact laten van citaten en definities;
 • niet het opschrijven van lijsten met op zichzelf staande trefwoorden;
 • het schrijven van alle zinnen in het format onderwerp+gezegde+aanvulling ;

Door te herformuleren maak je de logische verbindingen duidelijk:

 • gebruik de standaard operationele tekens: >, <, <=>;
 • stel duidelijk tegenstellingen en differentiële oorzaken en gevolgen vast;
 • maak niet te veel gebruik van pijlen, want dan verliezen ze hun nut!

De kunst van het afkorten

Als een term twee keer achter elkaar voorkomt, kun je hem afkorten. Het kan handig zijn om je eigen afkortingenlijst te maken, bovenaan de eerste pagina of helemaal aan het eind van de aantekeningen van dat college. Maar hoe dan ook, doe het als ze nog vers in je geheugen zitten.

Hoe zien bruikbare aantekeningen eruit?

Een soortgelijk paginasjabloon kan hier worden gedownload om je te helpen bij het maken van notities. Bovendien kun je op deze pagina, die compatibel is met SCRIBZEE, je notities scannen en ze altijd bij je hebben, waar je ook bent.

Lees je aantekeningen door en rond ze af

 • Idealiter rond je je aantekeningen direct na de les af.
 • Herschrijf alles wat onleesbaar is.
 • Onderstreep, omrand, kleur: niet alleen maar om het er mooi te laten uitzien, maar het helpt echt om te onthouden. In een SCRIBZEE-scan zien de kleuren er precies hetzelfde uit
 • Controleer of je de paginanummers goed hebt overgenomen.
 • Corrigeer je fouten door dingen na te lezen in de bibliotheek of door vragen te stellen tijdens de volgende les.
 • Scan je aantekeningen in met SCRIBZEE.

Wanneer moet je je aantekeningen afronden?

 • Tijdens pauzes in de les
 • Door direct, na de les of bij de eerstvolgende les, vragen te stellen
 • Een aantal dagen later, door je aantekeningen te vergelijken met die van studiegenoten (met SCRIBZEE kun je ze delen op je cloud)
Share :