Ga naar inhoud
a hand holding a phone with the scribzee app scan

Hoe maak je goede aantekeningen? Een praktische gids voor jou, student!

Tips voor studenten 01 december 2023

Met de examens in aantocht vraag je je waarschijnlijk af hoe je je studie effectief kunt organiseren. Een van de populairste en nuttigste studietechnieken is het maken van notities. Volg deze tips en je bent klaar om je examens met vertrouwen tegemoet te zien!

1. Waarom notities maken?

Er zijn veel voordelen aan het maken van aantekeningen. Ten eerste kun je belangrijke informatie samenvatten en duidelijk en beknopt organiseren. Door belangrijke concepten op te schrijven op notities, dwing je jezelf om de informatie te begrijpen, waardoor je het gemakkelijker kunt onthouden. Maar waarom zou je kiezen voor handgeschreven flashcards?

Handgeschreven aantekeningen maken heeft belangrijke voordelen ten opzichte van typen op een computer. Als je met de hand schrijft, betrek je je hersenen meer bij het leerproces. De bewegingen van je hand en de neuronale verbindingen die gepaard gaan met schrijven, helpen het vasthouden van informatie te versterken. Bovendien kun je door met de hand te schrijven je aantekeningen personaliseren door diagrammen, tekeningen en kleuren te gebruiken, waardoor je concepten makkelijker begrijpt en onthoudt.

Naast het handgeschreven aspect is het ook cruciaal om je eigen aantekeningen te maken. Als je de tijd neemt om je eigen aantekeningen te maken, raak je actief betrokken bij het leerproces. Je kiest de meest relevante informatie, herformuleert het in je eigen woorden en organiseert het volgens je eigen logica. Dit proces van selecteren, interpreteren en samenvatten helpt je om onderwerpen beter te begrijpen en makkelijker te onthouden. Door je eigen notities te maken, creëer je een persoonlijke band met de inhoud, waardoor het makkelijker wordt om informatie terug te vinden voor latere studie.

2. Hoe kun je direct ter zake komen bij het maken van je aantekeningen?

Bij het maken van notities is het cruciaal om te weten hoe je de essentiële informatie selecteert om ze zo effectief mogelijk te maken. Hier zijn een paar tips om je te helpen tot de essentie te komen:

  • Houd rekening met de cursusdoelen: Voordat je begint met het maken van je notities, moet je ervoor zorgen dat je de cursusdoelstellingen en -inhoud begrijpt. Identificeer de belangrijkste concepten, theorieën en informatie die je docent benadrukt. Dit zal je helpen om je inspanningen te richten op de belangrijkste elementen.
  • Identificeer terugkerende informatie: Tijdens het studeren zul je merken dat bepaalde informatie vaak terugkomt in cursussen en lesmateriaal. Identificeer deze terugkerende informatie en besteed er bijzondere aandacht aan bij het maken van je notities. Deze informatie is over het algemeen essentieel voor het begrijpen van het onderwerp als geheel.
  • Focus op sleutelbegrippen: Sleutelbegrippen zijn de fundamenten waarop je cursus is gebouwd. Identificeer ze en zorg ervoor dat je ze begrijpt. Je aantekeningen moeten duidelijke definities, relevante voorbeelden en beknopte uitleg voor elk sleutelbegrip bevatten. Als je deze concepten onder de knie hebt, ben je beter uitgerust om de complexere aspecten van de cursus aan te pakken.
  • Pas je aantekeningen aan aan je leerstijl: Iedereen heeft een andere leerstijl. Als je visueel bent ingesteld, gebruik dan diagrammen, tabellen of grafieken om je kaarten te ordenen. Als je auditief bent, neem jezelf dan op terwijl je belangrijke informatie hardop voordraagt. Als je je aantekeningen aanpast aan je leerstijl, kun je ze gemakkelijker begrijpen en onthouden.

3. Hoe bouw je je aantekeningen op?

Je aantekeningen moeten eenvoudig en duidelijk zijn. Hier zijn een paar tips om je te helpen effectieve aantekeningen te maken.

Neem de tijd om een plan op te stellen voordat je ze gaat maken. Identificeer de belangrijkste onderwerpen of hoofdstukken die je moet behandelen en organiseer ze in een logische volgorde. Dit zal je helpen om je aantekeningen coherent te structureren en een duidelijk verloop te volgen. Je kunt koppen en subkoppen gebruiken om de verschillende secties en kernbegrippen van elkaar te scheiden.

Naast een duidelijke structuur kan het gebruik van afkortingen erg handig zijn om ruimte te besparen en het nakijken te vergemakkelijken. Maak een lijst met afkortingen die je regelmatig zult gebruiken, zoals wiskundige symbolen, acroniemen of snelkoppelingen voor specifieke termen. Zorg ervoor dat je afkortingen consistent en gemakkelijk te begrijpen zijn. Zo kun je informatie samenvatten en toch betekenisvol en begrijpelijk houden.

Vergeet niet om opsommingstekens en diagrammen te gebruiken om je sheets visueel te organiseren. Opsommingstekens kun je gebruiken om belangrijke punten of voorbeelden op te sommen, terwijl diagrammen je kunnen helpen om complexe concepten of relaties visueel weer te geven. Gebruik kleuren om essentiële informatie te markeren en om het gemakkelijker te maken om visueel door je aantekeningen te navigeren.

Vergeet niet dat het belangrijkste doel is om de belangrijkste informatie te vereenvoudigen en samen te vatten, zodat je het gemakkelijker kunt begrijpen en onthouden.

4. Hoe onthoud je je aantekeningen?

Als je eenmaal je aantekeningen hebt gemaakt, is het belangrijk om ze goed uit je hoofd te leren. Lees ze hardop om je auditieve geheugen te versterken. Herhaal de informatie hardop en associeer het met gebaren of bewegingen om je kinesthetische geheugen te stimuleren. Een ander krachtig hulpmiddel om je geheugen te versterken is het gebruik van geheugenassociaties.

Mnemonische associaties zijn strategieën die gebruik maken van afbeeldingen, rijmpjes, acroniemen of verhalen om mentale verbindingen te leggen tussen de informatie die je moet onthouden en zaken die gemakkelijker te onthouden zijn. Als je bijvoorbeeld een lijst met items in een bepaalde volgorde moet onthouden, kun je een geheugensteuntje maken waarbij elk woord begint met de eerste letter van elk item op de lijst.

Naast deze individuele technieken kan studeren met vrienden ook nuttig zijn. Organiseer studiesessies met je klasgenoten om concepten te bespreken, vragen te stellen en elkaar te testen. Als je onderwerpen aan anderen uitlegt, kun je je kennis consolideren en eventuele hiaten in je begrip van de cursus ontdekken. Bovendien stimuleert het werken in een groep de uitwisseling van ideeën en intellectuele stimulatie.

Als je met vrienden studeert, kun je je aantekeningen gebruiken om quizzen of mondelinge presentaties te maken. Door elkaar uit te dagen, vergroot je je betrokkenheid bij het leerproces en verbeter je je vermogen om informatie terug te vinden wanneer je die nodig hebt.

Door individuele leertechnieken zoals geheugenassociaties te combineren met studeren met vrienden, creëer je een dynamische en interactieve studieomgeving die het leren en het vasthouden van informatie stimuleert.

Zorg ervoor dat je een balans bewaart tussen individueel en groepsgewijs studeren. Zoek het juiste moment om alleen te studeren en deel te nemen aan studiesessies met je klasgenoten, afhankelijk van je leerstijl en persoonlijke voorkeuren.

5. Hoe vaak moet je je bestanden herzien?

De frequentie waarmee je je flashcards herziet is een sleutelfactor voor effectief onthouden. De techniek van gespreide studiesessies is een beproefde methode om het geheugen te versterken.

Gespreide sessies bestaan uit het met regelmatige tussenpozen doornemen van informatie, waarbij het interval tussen elke studiesessie geleidelijk wordt vergroot. Deze aanpak is gebaseerd op de theorie dat het terughalen van informatie vlak voordat het wordt vergeten het langetermijngeheugen versterkt.

Als je je aantekeningen maakt, maak dan tijd vrij om ze direct na het maken door te nemen. Deze eerste herziening zal de informatie die je net hebt geleerd consolideren. Plan dan een paar dagen later een herziening om je begrip en geheugen te versterken.

Na deze tweede herziening kun je de studiesessies spreiden door ze na een week te plannen, en dan na een maand. Door de intervallen tussen de studiesessies geleidelijk te vergroten, geef je je hersenen de kans om informatie op de lange termijn te consolideren en de effectiviteit van je studietijd te maximaliseren.

Gespreid studeren helpt je hersenen om de overgang van het kortetermijngeheugen naar het langetermijngeheugen op een duurzame manier te maken. Het stelt je ook in staat om hiaten in je kennis te identificeren en je meer te richten op de informatie die je moeilijk kunt vasthouden.

Door gespreid studeren onderdeel te maken van je studieplan, verbeter je je vermogen om belangrijke informatie te onthouden en vast te houden en vergroot je je kansen om te slagen voor je examens. Nadat je je notities hebt gescand, kun je scribzee gebruiken om er een herinnering aan toe te voegen, zodat je niet vergeet om ze op het juiste moment te bekijken.

Houd er rekening mee dat de studie-intervallen kunnen variëren afhankelijk van de complexiteit van het onderwerp en je eigen leervermogen. Aarzel niet om deze intervallen aan te passen aan je persoonlijke behoeften.

Conclusie:

Het maken van goede notities is een essentiële vaardigheid voor elke student die het goed wil doen in zijn examens. Herhalingsnotities helpen je om informatie te synthetiseren, efficiënt te organiseren en gemakkelijker te onthouden. Door het advies in dit artikel op te volgen, kun je duidelijke, beknopte aantekeningen maken en je examenprestaties verbeteren. Vergeet niet om regelmatig sessies in te plannen en actief te oefenen met je aantekeningen. Veel succes!

Share :