Przewiń do treści
SCRIBZEE How to build your revision schedule?

Jak ułożyć plan sprawdzianów?

Wskazówki dla studentów 31 Maj 2022

Zbliżają się egzaminy i wiesz, że ich wynik będzie miał decydujące znaczenie. Niezależnie od celów, jakie sobie stawiasz, musisz być dobrze przygotowany. Harmonogram powtórek jest niezbędnym narzędziem, które pozwoli ci utrzymać się na szczycie. Chcesz wiedzieć więcej? Podążaj za przewodnikiem 👇

Określ swoje cele:

Aby stworzyć efektywny harmonogram, ważne jest, abyś określił swoje cele. Strategia, która ma być realizowana, będzie z tego naturalnie wynikać.

Zadaj sobie właściwe pytania:

 • Czy dążysz tylko do średniej?
 • Czy musisz uzyskać określone oceny, aby dostać się na dany kierunek?
 • Czy chcesz uzyskać oceny bardzo dobre?

W zależności od tego, jaki jest Twój cel, zasoby, które należy zmobilizować, nie będą takie same. Jeśli Twoje cele są umiarkowane, aby być bardziej efektywnym, możesz oprzeć się na zasadzie Pareto, które polega na założeniu, że 20% Twojej pracy przyniesie 80% rezultatów. Oznacza to, że na lekcjach należy skupić się na najważniejszych informacjach. Z drugiej strony, jeśli Twoje cele są ambitne, musisz włożyć więcej wysiłku. Aby to osiągnąć, należy nie ograniczać się do poprawiania notatek z zajęć, ale czytać dodatkowe materiały, np. podręczniki, oglądać filmy objaśniające na YouTube itp.

Oceń, ile czasu masz do dyspozycji

Aby Twój plan zajęć był realistyczny, zacznij od oszacowania ilości wolnego czasu, jaki masz na naukę do czasu egzaminu. Posłuż się dwiema bardzo rzeczowymi liczbami:

 • Ile dni pozostało Ci do terminu? Bardzo łatwo jest je policzyć.
 • Ile czasu dziennie masz na pracę?

Aby jak najbardziej zbliżyć się do rzeczywistości, pamiętaj, aby odjąć czas spędzony na lekcjach, na odrabianiu prac domowych, podróżach, zajęciach dodatkowych, ale także cały czas przeznaczony na posiłki i sen. W ten sposób uzyskasz liczbę godzin wolnych, które masz do dyspozycji w ciągu dnia. Podziel ten czas na dwie kategorie:

 1. Czas wolny: ten czas pozwoli Ci odpocząć, robić przerwy, spotykać się z przyjaciółmi itp. Jest on niezbędny do osiągnięcia sukcesu.
 2. Czas przeznaczony na korektę: jest to czas, który pozwoli Ci zrobić postępy w nauce notatek z zajęć.

Nie należy zbyt optymistycznie oceniać czasu, który można poświęcić na poprawki. Bądź realistą.

Po zebraniu tych danych pomnóż liczbę dni przez liczbę godzin dostępnych dziennie, a otrzymasz ogólną liczbę godzin. Podzielcie ją przez poszczególne przedmioty do powtórzenia.

Oszacuj nakład pracy

Teraz nadszedł czas na sporządzenie listy wszystkich zadań, które masz do wykonania, niezależnie od tego, czy są to:

 • Porządkowanie lekcji, jeśli nie poświęciłeś na to czasu w ciągu roku,
 • Robienie notatek z powtórek i pisanie karteczek podsumowujących lekcje,
 • Uczenie się lekcji,
 • Ćwiczenie – poprzez pracę z przedmiotami z poprzednich lat.

W ten sposób można sobie uzmysłowić, ile pracy jest do wykonania.

Należy pamiętać o uwzględnieniu dodatkowego czasu, który może być potrzebny na niektóre przedmioty. Na przykład, jeśli brakuje podstawowych informacji. Chodzi o to, aby nie demotywować się w obliczu wszystkich zadań do wykonania, lecz realistycznie patrzeć na drogę, którą trzeba podążać.

Ustal priorytety:

Zanim opracujesz ostateczny harmonogram, określ priorytety uczenia się zgodnie ze swoimi mocnymi i słabymi stronami. Byłoby zupełnie nieefektywne przeznaczyć tyle samo czasu na każdy przedmiot, którego trzeba się nauczyć.

Jeśli z niektórymi przedmiotami czujesz się bardziej swobodnie, przeznacz na nie mniej czasu. Z kolei w przypadku przedmiotów, z którymi masz największe trudności, będziesz potrzebował więcej czasu na powtórzenie podstaw.

Ponieważ stres jest często związany z trudnościami, zacznij od przedmiotów, z którymi masz największe problemy, czyli tych, których do tej pory nie udało ci się opanować. Gdy je opanujecie, zejdzie z was duża presja i łatwiej będzie wam przejść do przedmiotów, z którymi czujecie się najlepiej.

Opracuj swój harmonogram:

To jest to! Prawie udało się! Nadszedł czas, by podzielić przedmioty na czas, który masz do dyspozycji.

 • Nie zapomnij zacząć od przedmiotów, które uważasz za najbardziej skomplikowane.
  Masz dwie możliwości:
 1. Jeśli uważasz, że potrzebujesz ram, dokładnie określ, który rozdział kursu będziesz omawiał w każdym slocie.
 2. Jeśli potrzebujesz większej elastyczności, określ tylko materiał, który będziesz przerabiać, i daj sobie swobodę w określaniu treści w danym dniu.

Nie warto poświęcać całego dnia na jeden temat. Koncentracja z czasem słabnie, więc staraj się zmieniać tematy.

 • Jak ustawić różne czasy na powtórki?

Aby rozłożyć w czasie sesje powtórkowe, należy stosować metodę przerywników. Dzięki tej metodzie można powtarzać materiał bardzo regularnie, aby nie zapomnieć tego, czego nauczyliśmy się wcześniej. Polega ona na powtarzaniu materiału w dniu 1: w dniu 0, a następnie w sesjach, które są bardziej zbliżone do siebie w czasie, aby reaktywować pamięć.

Dostępne są różne wersje tej metody, które określają, w których dniach należy powtórzyć to samo pojęcie:

 1. D0/D1/D3/D7/D15/D30
 2. D0/D2/D5/D14
 3. D0/D3/D10/D30

Możesz dostosować te odstępy do swoich potrzeb i sposobu przerabiania materiału.
Potem wszystko jest już bardzo proste. Wyznacz w swoim planie lekcji przerwy na powtórki z każdego przedmiotu w regularnych odstępach czasu.
Kiedy już zapiszesz swój plan na papierze, zeskanuj go za pomocą aplikacji mobilnej SCRIBZEE. W ten sposób będziesz miał go zawsze przy sobie, w swoim telefonie. Dodatkowo, na zeskanowanej wersji planu możesz ustawić przypomnienia, które będą Ci przypominać o nauce w odpowiednim czasie.

 • Jak utrzymać motywację w czasie nauki?

Stosuj technikę pomodoro, aby zoptymalizować czas poświęcony na każde z zadań. Podziel swoje sesje poprawkowe na 25-minutowe podsesje. W tym czasie skup się, a następnie zrób sobie 5-minutową przerwę, by zrobić to, na co masz ochotę. Naprzemienna praca i odpoczynek pomogą Ci poczuć się efektywnym i zadowolonym z pracy. Nic tak nie podtrzymuje motywacji na dłuższą metę.

Teraz masz już wszystkie klucze do stworzenia swojego programu powtórek. Planując, jesteś w połowie drogi. Najważniejsze jest to, aby udało się przełożyć test na praktykę. Nie zwlekaj, im szybciej zaczniesz, tym lepiej będziesz się czuł przed egzaminem.

Share :