Przewiń do treści
Smiling university student studying at home

Jak uczyć się i robić powtórki zgodnie ze swoim profilem nauki?

Wskazówki dla studentów 11 Maj 2021

Czy zdarzyło Ci się odczuwać niezadowolenie z wyniku egzaminu, do którego powtórki trwały bardzo długo? 👎🏼

Zakwestionować skuteczność swojej metody nauki?

Znalezienie TEJ właściwej metody nie jest łatwe… Ale to nie powód do paniki. Pomożemy Ci znaleźć metodę powtórki odpowiednią dla CIEBIE i zgodną z Twoim profilem we współpracy z Marie-Christine Lefebvre, trenerką innowacyjnych metod nauczania i założycielką centrum szkoleniowego Amifor®. Udzielimy Ci również spersonalizowanych wskazówek dotyczących najlepszego wykorzystania SCRIBZEE, aplikacji do zarządzania odręcznymi notatkami. 👇🏼

Co to są „różne typy inteligencji”?

Teoria „różnych typów inteligencji” to metodyka nauczania znana i używana przez nauczycieli, którzy zdają sobie sprawę ze zróżnicowanych profili nauki swoich uczniów. 🙋🏽 ♂

Została opracowana przez Howarda Earla Gardnera, amerykańskiego psychologa rozwoju. Jego książka, w której opisuje „różne typy inteligencji”, to bestseller. Wywiera ogromny wpływ na środowiska edukacyjne. W 1990 r. Howard Earl Gardner otrzymał nagrodę Grawemeyer w kategorii Edukacja.

Istnieje według niego 8 typów inteligencji, którymi każdy z nas jest obdarowany – w mniejszym lub większym stopniu.

Poznanie swoich „typów inteligencji”, a także swoich „mocnych” i „słabych” typów inteligencji umożliwi Ci lepsze korzystanie ze swojego mózgu do nauki, rozumienia, zapamiętywania i wyjaśniania.

Twoje mocne typy inteligencji pozwalają Ci polegać na technikach i narzędziach, które są dla Ciebie korzystne. Nad swoimi słabym typami inteligencji możesz pracować, gdy tylko je odkryjesz. 🔎

Przeważające typy inteligencji mogą zostać rozpoznane przez nauczycieli poprzez obserwację lub w oparciu o testy. Znajomość swoich „typów inteligencji” oznacza lepsze poznanie siebie i lepszą pracę podczas zajęć. 📚

Jaki jest Twój profil? Dowiedz się.

Chcesz poznać swój profil? Masz dwie opcje:

1) Rozwiąż test opracowany przez Amifor®

To najlepszy sposób, aby dowiedzieć się, jakie są Twoje „główne” typy inteligencji.

Przy każdym stwierdzeniu zaznacz odpowiedź, którą uznasz na najtrafniejszą: „Tak, bardzo”, „Trochę” lub „Niezbyt”. Postaraj się udzielać szczerych odpowiedzi.

Po rozwiązaniu testu policz liczbę symboli odpowiadających swoim odpowiedziom. Wyodrębnij jeden lub dwa profile, których symboli udało Ci się zgromadzić najwięcej.

2) Przeczytaj opisy profili i wybierz ten, który najtrafniej Cię opisuje:

• Skupiony na komunikacji z innymi? 👫

Lubisz pracować w grupie lub w parach. Rozumiesz innych i łatwo się z nimi komunikujesz. Ważne jest dla Ciebie możliwość poproszenia kogoś o wyjaśnienie zagadnienia lub wymiany ze znajomymi informacjami z zajęć. Dzięki temu możesz rozwiać ich wątpliwości, a jednocześnie lepiej przyswoić wiedzę z zajęć.

• Skupiony na sobie? 👨🎓

W przeciwieństwie do profilu „Skupionego na komunikacji z innymi” wolisz pracować samodzielnie i przebywać w samotności, na przykład w swoim pokoju. Lubisz samodzielnie oceniać swoje osiągnięcia: pomaga Ci to w postępie. Rozumiesz siebie, dzięki czemu możesz się rozwijać.

• Logiczno-matematyczny? 📐

Nauka poprzez stawianie założeń to dla Ciebie najlepsza technika zapamiętywania treści z zajęć. Tworzysz powiązania pomiędzy sytuacjami ze swojego codziennego życia a pojęciami z zajęć, aby lepiej je zapamiętać. Uczysz się poprzez wnioskowanie i abstrahowanie.

• Językowo-werbalny? ️ 🗨️

Twoje notatki z zajęć są treściwe. Naprawdę lubisz robić notatki, aby zachować jak najwięcej informacji. Aby dobrze zapamiętać treści z zajęć, notatki muszą być zrozumiałe i dobrze zredagowane – zarówno na papierze, jak w głowie.

• Wizualno-przestrzenny? 👀

Lubisz korzystać ze schematów i ilustracji, co pomaga Ci w nauce. Twoje notatki są estetyczne: dekorujesz je na przykład zakreślaczami albo małymi rysunkami. Oznaczenia kolorystyczne są dla Ciebie bardzo ważne.

• Cielesno-ruchowy? 👋

Siedzenie w bezruchu przy biurku podczas powtórki z zajęć jest dla Ciebie nieprzyjemne. Musisz być w ruchu, aby przyswajać sobie wiedzę z zajęć. Nauka jest dla Ciebie jak teatr i lubisz wyrażać siebie, gestykulując.

• Blisko natury? 🍃

Nauka na świeżym powietrzu to dla Ciebie nie problem, bo odgłosy otoczenia Ci nie przeszkadzają. Masz zmysł obserwacji i naturalnie wiesz, jak sklasyfikować informacje, co czyni Cię osobą dobrze zorganizowaną i uważną.

• Muzyczno-rytmiczny? 🎼

Nauka przy muzyce nie obniża Twojej koncentracji ani zdolności zapamiętywania, a nawet Cię relaksuje. W nauce pomagają Ci utwory muzyczne odpowiednio dobrane do poszczególnych zajęć. Czasem wykorzystujesz muzykę, aby uczyć się do jej rytmu.

 

Zatem, czy rozpoznajesz siebie w jednym lub kilku z tych profili? Jakie są Twoje mocne typy inteligencji? 💪🏼 Możliwe, że odzwierciedlają Cię dwa profile. W tym przypadku w kolejnej części przeczytaj o obydwu.

Jak dostosować naukę lub powtórkę do swojego profilu?

• Skupiony na komunikacji z innymi: 👫

Przebywanie w gronie innych osób podczas powtórki jest dla Ciebie ważne i korzystne. Idź do biblioteki, gdzie możesz pracować w grupach, wymieniać się informacjami z zajęć lub inspirować się przemyśleniami innych osób.

W bezpłatnej aplikacji SCRIBZEE możesz skanować notatki z zajęć i udostępniać je w wysokiej rozdzielczości kolegom i koleżankom.

• Skupiony na sobie: 👨🎓

Samotne sesje powtórkowe to Twoja mocna strona: sprawdzaj swoją wiedzę, rozwiązuj quizy i monitoruj swoje postępy. Regularnie spisuj, co już umiesz i z czym masz trudności, aby uczyć się skuteczniej. 💪

• Logiczno-matematyczny: 📐

Korzystaj z mapy myśli: pozwoli Ci ona zwizualizować sobie zajęcia poprzez mapę powiązań. Szukanie przyczyn i konsekwencji w danym zagadnieniu pomoże Ci lepiej zapamiętywać. Nie broń się przed nauką w formie dochodzenia, tak jakby Twoim zadaniem było rozwiązanie zagadki. ️ 🕵️

Zeskanuj swoją mapę myśli za pomocą SCRIBZEE i dodaj zdjęcia, na przykład notatek nauczyciela na tablicy, aby stanowiły dane do Twojego dochodzenia. Noś notatki przy sobie i korzystaj z nich na swoim telefonie, kiedy ich potrzebujesz. Będą przechowywane w bezpiecznej chmurze. ☁️

• Językowo-werbalny: ️ 🗨️

Przeczytaj ponownie notatki z zajęć i wyodrębnij słowa kluczowe: pomogą Ci łatwiej zapamiętywać informacje. Twórz opowiadania w tematyce lekcji, ilustruj zajęcia słowami: Twoja zdolność zapamiętywania wzrośnie. 📖

Zeskanuj swoje karteczki i szybko je wyszukuj w aplikacji SCRIBZEE dzięki narzędziu do wyszukiwania notatek odręcznych, które umożliwia wyszukiwanie słów kluczowych zapisanych w odręcznych notatkach. 🔍

• Wizualno-przestrzenny: 👀

Podobnie jak w przypadku profilu logiczno-matematycznego, mapa myśli będzie Twoim najlepszym kompanem. Możesz również tworzyć schematy z zajęć. Łącz informacje ze sobą, używając do tego celu kolorów/zakreślaczy, aby w prosty sposób zilustrować rodzaj powiązań pomiędzy nimi. Korzystaj ze swojej umiejętności wizualizowania sytuacji, na przykład egzaminu ustnego lub pisemnego, aby wyobrazić sobie siebie w różnych okolicznościach i sprawdzić, jak się w nich zachowasz. ✏️

Dzięki aplikacji internetowej SCRIBZEE możesz edytować swoje zeskanowane notatki i zakreślać na kolorowo pojęcia, które uznasz za istotne. 🌈

• Cielesno-ruchowy: 👋

Twórz plakaty i prezentuj informacje, które masz zapamiętać, w różnych miejscach: na drzwiach sypialni, w łazience… Przechodź pomiędzy poszczególnymi plakatami. Chodzenie Cię zaktywizuje i pomoże Ci w lepszym zapamiętywaniu informacji, podobnie jak zapisywanie słów kluczowych odręcznie. 🧠

W aplikacji SCRIBZEE masz swoje notatki pod ręką. Rób powtórki, gdziekolwiek jesteś: siedząc na ławce, w autobusie… 🚌

• Blisko natury: 🍃

Skorzystaj ze swojej umiejętności katalogowania informacji w tabelkach i nadawania im odpowiednich priorytetów. Ta metoda pomoże Ci w lepszym zapamiętywaniu. Notatki z zajęć możesz uporządkować na różne sposoby: wg kolorów, wielkości czy za pomocą punktorów

W aplikacji SCRIBZEE możesz skatalogować notatki tak, jak chcesz: w folderach i podfolderach w wybranych kolorach. 🌈

• Muzyczno-rytmiczny: 🎼

Żyj zgodnie ze swoim rytmem, a poczujesz się świetnie. Planowanie zadań czy ponowne czytanie notatek z intonacją lub w rytmie muzyki pomoże Ci lepiej je zapamiętywać. Pisanie własnych tekstów w celu zapamiętywania pojęć i ważnych dat również może być świetnym rozwiązaniem. 🎶

Dzięki natychmiastowemu dostępowi do swoich notatek w aplikacji SCRIBZEE możesz słuchać muzyki ze smartfona podczas czytania notatek z zajęć w aplikacji. 📱

Share :